ДЗО – избор онлайн

ДЗО

ДЗО (допълнително здравно осигуряване) – избор онлайн

Защо е добре служителите Ви да имат здравни застраховки

Здравният пакет с доброволна медицинска застраховка е от полза за компанията. Той подобрява производителността на служителите. Периодът на инвалидност поради болест се намалява поради качествено лечение.

Политиката на допълнително здравно осигуряване за служители спестява пари на предприятието поради обезщетения за застрахователни премии към федералните фондове, данък върху дохода и данък върху доходите.

Допълнителното здравно осигуряване допринася за успеха на всеки бизнес, тъй като мотивира добре служителите.

Цени на допълнителното здравно осигуряване за служителите

На първо място, допълнителното здравно осигуряване е качествена медицинска услуга във водещи клиники. Обхватът на услугите зависи от избраната застрахователна програма и се допълва по Ваше желание.

ДЗО обхваща:

-амбулаторни и поликлинични грижи, включително извикване на лекар у дома;

-стоматология;

-линейка;

-услуги на личен (служебен) лекар; Телемедицина (НОВО!)

-стационарно и рехабилитационно лечение;

-медицински прегледи с различна честота.

Цената на доброволното здравно осигуряване за служителите на компанията зависи от следните фактори:

-обемът на медицинските услуги, включени в застрахователните програми;

-избран списък на лечебните заведения;

-брой осигурени служители.

Доброволно здравно осигуряване

Доброволните здравноосигурителни програми ще осигурят на служителите на предприятието висококачествени и модерни медицински грижи с най-удобните условия на обслужване.

Да видим какви са видовете медицински грижи, които се предоставят по доброволно здравно осигуряване. Те са следните:

-Поликлиника;

-Стоматология;

-Домашни посещения на лекар;

-Стационарно лечение за планова или спешна хоспитализация;

-Спешна помощ за първа помощ.

Цената на годишния договор за здравно осигуряване варира в зависимост от общия брой осигурени лица, списъка на медицинските услуги и лечебните заведения.

Сами можем да видим, че популярността на доброволното здравно осигуряване нараства с всяка година все повече.

Нараства броят на компаниите, които оценяват здравето и работното време на своите служители. Освен това при избора на място за работа на висококвалифицирани специалисти важен фактор е пълноценният социален пакет, който включва доброволното здравно осигуряване.

ДЗО – избор онлайн
Към началото